Història I. Desl orígens de la civilització a l'edat mitjana
Humanitats

Los inicios de la historia

Descripció
Denuncia la classe
Esta asignatura te ofrece la posibilidad de entender y conocer, no solamente las sociedades más primerizas (que no primitivas!) de la historia sino también su forma de ver y comprender el mundo.

Cat. Aquesta assignatura t'ofereix la possibilitat d'aprendre i conèixer, no només les primeres (que no primitives!) societats humanes, sinó també la seva forma de veure i comprendre el món.
Valoracions d'aquesta classe
0
Comunicació
Transmissió de coneixement
Puntualitat
Preparació de la classe
Passió per l'ensenyament
Enfocament Positiu
Últimes valoracions
    Aquesta classe encara no ha estat valorada.