Emprenedoria
ESO

Docència d'Emprenedoría

Description
Report the class
Per afrontar l'assignatura, cal tenir presents tres blocs:

-Bloc d' autoconeixemen, itinerari formatiu i autoconeixement: Tractament de l'iniciativa emprenedora i l'empresari de la societat actual, motivacions i aptitutds empresarials. Amb la valoració de cadascú, cal generar idees de negoci per estudiar-ne la viablitat en un determinat entorn.
-Bloc Mercat laboral i activitat econòmica. En un entorn de continú canvi, cal que l'alumne assoleixi el paper d'empresari i coneixi el rol de l'empresa com a productora de béns i/o serveis i com a tal, la comprensió de les relacions bàsiques amb proveïdors i bancs. Per tant, será important conèixer l'informació de l'empresa (informació comptable i financera).
Bloc d'iniciativa emprenedora: Conèixer els valors i cultura de treball, generar idees de negoci i l'estudi del mercat potencial per a la sostenibilitat de l'empresa.
Additional information
Graduada en ADE.
Máster formación del profesorado en Economía y Empresa.

Reserva conmigo una clase y empieza a planificar/configurar tu asignatura desde cero. Aprobado seguro!
Class reviews
0
Communication
Knowledge transfer
Punctuality
Class preparation
Passion for teaching
Positive attitude
Latest reviews
    This class hasn't been rated yet.
Share
Other classes (17)