Hi, I'm Xevi

UOC | Administració i direcció d'empreses
Member since November 2018
Graduat en Administració i Direcció d'Empreses, Diplomat en Ciències Empresarials i 100 crèdits de la Llicenciatura de Física (Àlgebra, Anàlisi Matemàtica, Física i Química, aprovades).
Share

Hi, I'm Xevi

UOC | Administració i direcció d'empreses
Member since November 2018
Graduat en Administració i Direcció d'Empreses, Diplomat en Ciències Empresarials i 100 crèdits de la Llicenciatura de Física (Àlgebra, Anàlisi Matemàtica, Física i Química, aprovades).
Reviews (0)
This user doesn't have any review.
References (0)
References help increase the trust among the users.
If you know him, write him a sincere comment.
You can only send one reference per user, so make sure you don't screw up ツ
500