Hi, I'm Elsa

UB | Ciencias Biomédicas
Member since February 2016
Actualment cursant el Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental a l'UPF-BSM i col·laborant amb un grup de recerca del Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia. Graduada en Ciències Biomèdiques el 2015 amb nota mitjana de 9,3. M'encanta aprendre i transmetre el coneixement a altres persones. Experiència com a professora particular d'alumnes d'ESO.
Share

Hi, I'm Elsa

UB | Ciencias Biomédicas
Member since February 2016
Actualment cursant el Màster en Comunicació Científica, Mèdica i Ambiental a l'UPF-BSM i col·laborant amb un grup de recerca del Departament de Microbiologia de la Facultat de Biologia. Graduada en Ciències Biomèdiques el 2015 amb nota mitjana de 9,3. M'encanta aprendre i transmetre el coneixement a altres persones. Experiència com a professora particular d'alumnes d'ESO.
Reviews (0)
This user doesn't have any review.
References (0)
References help increase the trust among the users.
If you know him, write him a sincere comment.
You can only send one reference per user, so make sure you don't screw up ツ
500