Hi, I'm Sara

UAB | Lengua y Literatura Catalanas
Member since January 2017
Filòloga i correctora lingüística s'ofereix per a fer classes particulars de qualsevol matèria relacionada amb la llengua catalana. Àmplia experiència en l'ensenyament. També et puc ajudar a corregir els teus treballs universitaris sense errors d'ortografia (ni d'adequació, coherència i/o cohesió).
Share

Hi, I'm Sara

UAB | Lengua y Literatura Catalanas
Member since January 2017
Filòloga i correctora lingüística s'ofereix per a fer classes particulars de qualsevol matèria relacionada amb la llengua catalana. Àmplia experiència en l'ensenyament. També et puc ajudar a corregir els teus treballs universitaris sense errors d'ortografia (ni d'adequació, coherència i/o cohesió).
Classes of Lengua y Literatura Catalanas of UAB (45)
Reviews (0)
This user doesn't have any review.
References (0)
References help increase the trust among the users.
If you know him, write him a sincere comment.
You can only send one reference per user, so make sure you don't screw up ツ
500